Gå ur Svenska Kyrkan

Gå ur Svenska Kyrkan

Klicka nedan för att sätta ditt betyg
4.1/5.0 på 35 betyg

Vad tjänar jag på att gå ut ur kyrkan? Och vad förlorar jag på det? Vad beror det på att vissa kristna lämnar kyrkan och vissa ateister stannar kvar? Allt handlar inte bara om tro eller inte tro – det har fler bottnar än så.

Fram till år 2000 blev man automatiskt medlem i kyrkan vid födseln – om någon av föräldrarna också var medlem. Detta ändrades då kyrkan och staten skildes åt, och numera blir man medlem vid dopet. Det som då hette kyrkoskatt gjordes om och kallas sedan dess för kyrkoavgift.

Varför vill man gå ur Svenska Kyrkan?

En av de naturliga anledningarna till att lämna kyrkan är att man helt enkelt inte tror på gud. Man kanske innerst inne har en annan tro eller så tror man inte alls på att det finns en gud. Och när man inte håller med om det som står i kyrkans trosbekännelse så tycker man inte att det finns någon anledning att tillhöra kyrkan.

Trots det väljer många icke kristna att stanna kvar i Svenska Kyrkan. En orsak är att man tycker att kyrkan uträttar mycket gott och att man vill stödja deras arbete.

Det finns också de som begär utträde ur kyrkan av andra skäl, som t.ex. att man inte tycker att kyrkan gör tillräckligt för att stötta kvinnliga präster, eller tar krafttag mot mångas syn på homosexualitet. Det kan också handla om att man inte tycker att det känns meningsfullt eller att man går ur kyrkan av ekonomiska skäl.

Vad är det jag betalar för?

Alla som är folkbokförda i Sverige betalar den så kallade begravningsavgiften. Medlemmar i Svenska Kyrkan betalar dessutom en kyrkoavgift. De pengarna går till största delen till din egen församling och till en mängd olika insatser, som t.ex.:

 • Öppna förskolan och andra aktiviteter för de små
 • Jourhavande präst
 • Familjerådgivning
 • Själavårdssamtal
 • Underhåll av kyrkor och andra kulturarv
 • Stöd till sörjande
 • Internationellt arbete vid katastrofer
 • Biståndsprojekt

Du kan läsa mer om vad kyrkan gör här.

Fördelar med att gå ur kyrkan

Den största konkreta fördelen med att lämna kyrkan är att du slipper betala kyrkoavgiften, som ligger ungefär på 1% av inkomsten. I övrigt kan man säga att det handlar om att känna tillfredsställelse över att inte längre vara en del av något man inte håller med om.

Nackdelar med att gå ur kyrkan

Det är många som tvekar inför att gå ur Svenska Kyrkan. Man är rädd för att förlora rätten att utnyttja kyrkans tjänster. Men vad är det man går miste om? Det råder ganska stor okunskap om det. Här är några exempel:

 • Konfirmationen. För att konfirmeras måste man vara medlem. Det står dig ändå fritt att delta i konfirmationsundervisningen, och om du efter det vill konfirmeras kan du först döpa dig.
 • Begravningen. Du kan i regel inte få en kyrklig begravningsceremoni, utom i undantagsfall. Det är då förenat med en avgift för hyra av kyrkan och kostnaderna för präst och kyrkomusiker etc.
 • Du har inte längre rösträtt till kyrkofullmäktige.
 • Vigsel. Om båda lämnar kyrkan kan ni inte få en kyrklig vigsel. En av er måste vara medlem.

Hur är det med dopet? Nej, den riten är öppen för vem som helst – du blir ju inte medlem i kyrkan förrän du är döpt. Så även om ingen av föräldrarna är medlemmar kan de ändå låta döpa sitt barn.

Ska jag gå ur Svenska Kyrkan?

Det är ett beslut där vi på Fenix inte kan ge några råd. Men vi kan ge dig tillräckligt med information så att du förstår vad du vinner på att vara medlem i Svenska kyrkan – och vad som händer när du begär utträde. Beslutet är helt och hållet ditt.

Boka en tid
Vårt erfarna team hjälper gärna till
Ring oss