Vad kostar en begravning?

Vad kostar en begravning?

Klicka nedan för att sätta ditt betyg
3.1/5.0 på 135 betyg

Kostnaden för en begravning beror på vilken typ av begravning som önskas. Den kan kosta allt mellan ca 20 000 kronor och upp till över 100 000 kronor. Någon övre gräns finns egentligen inte. Priser runt 40 000 är inte ovanligt men hos Fenix Begravning kan du beställa en vacker begravning med ceremoni för ungefär halva den kostnaden.

Vilka begravningskostnader kan jag påverka själv?

Fenix planeringsverktyg för begravningI varje steg av begravningsplaneringen påverkar dina val priset på begravningen. Och det är bara du själv, tillsammans med övriga anhöriga, som kan avgöra vad som känns rätt för er. En dyr begravning är inte ”finare” är en enkel. Det handlar egentligen mer om vem den döde var som person, och om hans eller hennes vilja. Tillåt inte dig själv att hamna i frågeställningar som ”hur mycket är farfar värd” och andra moraliska aspekter av begravning.

Några av de saker som påverkar begravningskostnaderna mest är:

 • Om transporterna är inom orten eller längre.
 • Om dödsannonser skall sättas in i flera lokaltidningar eller rikspress.
 • Om det kommer många gäster till minnesstunden. Även valet av förtäring kan påverka mycket.
 • Om begravningen skall hållas på annan ort.
 • Begravningsbyråns arvode. Ju mer du själv kan utföra, desto mindre kostar vårt arbete.
 • Val av kista och eventuell urna.
 • Val av gravsten.
 • Hur mycket blomsterarrangemang som ska beställas till ceremonin.
 • Inhyrda musiker till ceremonin.
 • Bouppteckningen. Man kan ladda ner blanketter från Skatteverket och göra den själv, om den inte är för komplicerad. Anlitar du en jurist kan tusenlapparna rinna iväg snabbt.
Boka en tid
Vårt erfarna team hjälper gärna till
Ring oss

Jämför priser

Det är fullständigt rimligt att fråga vad saker kostar. Men att jämföra kostnaderna mellan olika begravningsbyråer är inte alldeles lätt, om man inte vet exakt vad man vill ha. Så för att kunna göra en rättvis jämförelse kan du gå tillväga så här:

 1. Gör en fiktiv begravningsplanering hos en begravningsbyrå som har online-bokning, t.ex. med hjälp av vårt planeringsverktyg. Där gör du alla val beträffande begravningsform, kista, trycksaker, minnesstund etc.
 2. Kontakta sedan flera begravningsbyråer och ställ frågan ”vad skulle detta kosta hos er?”.

Ni kommer att upptäcka att Fenix priser är mycket konkurrenskraftiga jämfört med konventionella begravningsbyråer. Du vet dessutom alltid i förväg vad allt kommer att kosta.

En begravning måste inte vara dyr

Hos oss väljer de allra flesta att planera och beställa begravningen online och per telefon. Med denna förenklade process kan vi hålla kostnaderna nere vilket kommer dig som kund tillgodo.

Om du följer vårt grundförslag på en enkel kyrklig begravning betalar du 19 995 kronor. Då ingår en kista i obehandlad furu, kistläggning (svepning, kistläggning med svepdräkt och transport till bisättningslokal), ceremonivärn, urnkartong för minneslund och samordning. I vissa kommuner kan eventuellt kostnader tillkomma för transport till bårhus.

En begravning i sin allra enklaste form är direktkremation, vilket innebär att den avlidne gravsätts utan att man håller någon ceremoni. Det är en begravningsform som blir allt vanligare, ibland på grund av att tiden mellan dödsfall och gravsättning eller kremation bara får vara en månad. Då är det många som istället väljer att ha en ceremoni vid ett senare tillfälle, när de anhöriga, släkt och vänner fått chansen att ta ledigt för att kunna närvara.

Vårt grunderbjudande för direktkremation kostar 9 995 kronor. Kostnaderna fördelar sig så här:

 • Kista för direktkremering: 2 965 kr
 • Kistläggning med svepdräkt, inklusive transport från bårhus (max 20 km): 1 995 kr
 • Transport från sjukhus eller bårhus till krematorium: 3 490 kr
 • Urnkartong till minneslund: 0 kr
 • Samordning via telefon/internet: 1 545 kr

Inga osynliga kostnader tillkommer. Men i samtliga av våra grunderbjudanden kan man komplettera med olika tillval.

Vem betalar begravningen?

Kostnaderna för en begravning täcks till en del av den begravningsavgift vi alla betalar via skattsedeln, ca 0,22 procent av inkomsten. Denna avgift går till bisättningslokal (där den döde förvaras fram till begravningen), vissa av transporterna, kremation, gravsättning samt gravrätt i 25 år.

Den som är medlem i Svenska Kyrkan betalar en kyrkoavgift på ungefär 1,24 procent av inkomsten. Avgiften kan variera något beroende på vilken församling man tillhör. Kyrkoavgiften betalar begravningsgudstjänsten, officiant, musik och bärare vid kistbegravning. Är man inte medlem kan man ändå i vissa fall få en kyrklig begravning, men då tar kyrkan ut en avgift. Lokalen däremot är alltid kostnadsfri, om man håller ceremonin i någon av de lokaler kyrkan tillhandahåller.

Resten av de kostnader som uppstår vid begravningen bekostas av dödsboet, det vill säga den avlidnes efterlämnade tillgångar. Det kan vara kista, urna, delar av transporterna, extra musik vid ceremonin och minnesstund. Dessutom betalar dödsboet för annonsering, gravsten och begravningsbyråns arvoden.

Det kan också finnas försäkringar som faller ut vid dödsfall. Detta är något många missar, och det ligger idag miljoner kronor som aldrig betalats ut. Några exempel på försäkringar som kan vara aktuella är livförsäkringar, låneskydd, olycksfallsförsäkringar, privata pensionsförsäkringar eller pensionssparande och kapitalförsäkringar. Om den avlidne var anställd och hade ett kollektivavtal omfattas han eller hon i regel av en Tjänstegrupplivförsäkring.

Hur vet du om det finns försäkringar som kanske faller ut? Det här kan vara viktigt eftersom inte alla försäkringar faller ut per automatik vid dödsfall. Så det gäller att vara lite ”detektiv” för att hitta dem – det finns nämligen inget samlat register att leta i.

Privata försäkringar

 • Sök i lådor, pärmar och papper och håll ögonen öppna efter eventuella försäkringsbrev.
 • Finns några tidigare deklarationer sparade? Om det finns ett sparande i t.ex. pensionsförsäkringar så hittar du det där.
 • Tala med banken/bankerna. Titta igenom kontoutdrag så kan du se om det har gjorts utbetalningar till olika försäkringsbolag.
 • Hittar du inga papper alls om försäkringar, så testa att ringa runt till de största bolagen. Det kan visa sig att det finns en försäkring.
 • Har den avlidne lån? Kolla upp om det finns ett låneskydd.

Övriga försäkringar

 • AFA har hand om TGL (tjänstegrupplivförsäkringar) för anställda i den privata sektorn.
 • Samma sak gäller tjänstemän. Då kontaktar du istället Collectum.
 • Hittar du inga försäkringar via Collectum eller AFA, kan eventuellt arbetsgivaren veta vart du ska vända dig.
 • Var den bortgångne fackligt ansluten? Kolla med facket om det finns några försäkringar via facket.

Begravningshjälp

Ibland händer det att den dödes tillgångar inte räcker till för att bekosta begravningen. Om detta är fallet kan du vända dig till kommunen och ansöka om ekonomiskt bistånd. Kommunen kan hjälpa till att betala för vad de kallar en ”värdig begravning”, vilket kan skilja sig stort från kommun till kommun. Men generellt sett gäller det att det man bekostar en enkel begravning utan överdåd.

Kostnader för bouppteckning

Många väljer att ta hjälp av en jurist när de ska göra en bouppteckning. Det vanligaste är då att juristen tar betalt för antalet nedlagda timmar, till en kostnad av 1500 kronor i timmen eller mer.  Hos oss kostar en enkel bouppteckning utan komplicerade tillgångar eller släktskap 11 995 kronor. För mer komplicerade bouppteckningar lämnar vi offert

Om tillgångarna i dödsboet inte räcker till mer än att det täcker begravningen, måste inte alltid en bouppteckning upprättas. Den kan istället räcka med att man ansöker hos kommunen om en dödsboanmälan. Vad som gäller i det fallet och hur det går till kan du läsa om här: Dödsboanmälan.

Ordna en vacker begravning

Att ordna en begravning behöver inte vara svårt. Kom igång med gratis offert och rådgivning.