Testamente

Testamente

Klicka nedan för att sätta ditt betyg
4.5/5.0 på 26 betyg

Att skriva ett testamente är ett bra sätt att se till att dina ägodelar hamnar hos de personer du vill ska ha dem. Det är också ett sätt att avstyra eventuella framtida bråk mellan arvingarna. Särskilt viktigt är det med ett testamente om man lever i ett samboförhållande.

När bör man skriva ett testamente?

Det är alltid bra att skriva ett testamente, oavsett om man är gift, sambo eller ensamstående. Är ni gifta blir det avsevärt tryggare för din partner om du skulle gå bort, om ni har särkullbarn. Lever ni i ett samboförhållande ärver ni inte varandra automatiskt och för dig som är singel utan barn kan det vara bra att fundera över vilka som ska ärva dig då det annars är föräldrar eller syskon exempelvis som ärver enligt lag.

5 saker att ha i åtanke när det gäller testamente

  1. Du kan testamentera vilka tillgångar du vill, och till vem som helst. Vad som kan vara bra att tänka på är dock att särkullbarn alltid har en rätt att begära jämkning av testamentet för att få ut sin laglott, hälften av arvslotten.
  2. Om ni är gifta och en av er har egna barn, särkullbarn, kan ett testamente, eventuellt i kombination med en livförsäkring, möjliggöra att den efterlevande kan bo kvar i ert gemensamma hus om någon av er går bort. Vad särkullbarnen maximalt kan få ut, om de inte godkänner testamentet, är då laglotten.
  3. Oavsett vem man vill ska ärva en genom testamentet kan man ange att arvet ska vara enskild egendom. Då ingår inte arvet i en bodelning vid testamentstagarens eventuella skilsmässa eller separation från sin partner.
  4. Som sambo har man bara rätt till bodelning, inte arvsrätt. I bodelningen kan man få hälften av bostad och annat bohag som ni har skaffat för gemensamt bruk. För att man som sambo däremot ska kunna ärva måste det finnas ett testamente.
  5. Om det inte finns några andra arvingar går tillgångarna till Allmänna arvsfonden. Vill du att dina tillgångar ska gagna någon annan behöver du skriva ett testamente.

Vilka krav ställs på ett testamente?

För att testamentet ska vara giltigt måste det vara nedskrivet och undertecknat av testatorn, samt bevittnat av två personer som inte är jäviga – det vill säga en släkting till dig eller någon som nämns i testamentet. Vittnena måste också vara minst 15 år gamla, och vid sina sinnens fulla bruk.

Förvara testamentet på säker plats

Eftersom testamentet inte måste registreras hos någon myndighet behöver det förvaras på en säker plats, kanske hos en begravningsbyrå eller ett företag som erbjuder denna tjänst. Att förvara det hemma i byrålådan kan vara vanskligt. Det är lätt att det kommer bort eller glöms av – eller till och med borttaget av någon ohederlig arvinge som anser sig felaktigt behandlad i testamentet.

Vad säger lagen om testamenten? Om du vill gräva djupare bland regler, lagar och bestämmelser kan du ta en titt här: Ärvdabalken i Svensk Författningssamling.

Boka 30 min gratis juridikrådgivning nedan