Enskild egendom vid dödsfall

Enskild egendom vid dödsfall

Klicka nedan för att sätta ditt betyg
4.2/5.0 på 42 betyg

Vad händer med enskild egendom när någon dör? Det finns många missförstånd om vilken betydelse det har i samband med skilsmässa och dödsfall. Här försöker vi reda ut begreppen kring enskild egendom och arv vid ett dödsfall.

avtal enskilda egendom underskrift

Det finns olika sätt att göra så att viss egendom blir enskild egendom.

  • Genom att skriva ett äktenskapsförord
  • Genom instruktioner i gåvobrevet vid gåva
  • Genom att upprätta ett testamente där man anger att ärvd egendom skall vara enskild

Bodelning och enskild egendom vid dödsfall

Det finns en vanlig missuppfattning att man inte ärver en make eller makas enskilda egendom. Men vad enskild egendom egentligen innebär är att den inte ska tas upp i en eventuell bodelning. Det är vid en skilsmässa som enskild egendom inte kan tillfalla den andre partnern, då all egendom som är enskild behålls i orört skick av den som äger den.

Man skiljer mellan giftorättsgods och enskild egendom. Giftorättsgods är all egendom som inte är enskild egendom.

När någon som är gift avlider ska bådas egendom antecknas i bouppteckningen som följer. Därefter sker vanligen en bodelning mellan den efterlevande maken och dödsboet. I bodelningen ingår endast giftorättsgodset. Men den enskilda egendomen är fortfarande en del av arvet efter den avlidne.

Enskild egendom och gemensamma barn

Har paret bara gemensamma barn ärver den efterlevande maken hela kvarlåtenskapen efter den avlidne. Parets barn är så kallade bröstarvingar och har alltså rätt till arvet efter föräldern. Men de får inte ut sitt arv förrän även den andre föräldern går bort. Det krävs att den avlidne har testamenterat egendom till barnen för att maken inte ska ärva alla makens tillgångar direkt.

Makar med särkullbarn

Om makarna bara har särkullbarn måste man upprätta ett testamente där den andre är förmånstagare, för att de ska ärva varandra. Dock har särkullbarn alltid rätt till sin laglott, som är hälften av den avlidnes kvarlåtenskap. Till skillnad från gemensamma barn har särkullbarn rätt att få ut sin laglott direkt. De kan, om de vill, avstå från att ta ut den tills även den andre makan avlidit.

Hur skyddar vi egendom i händelse att någon av oss går bort?

Om man inte vill att viss egendom skall ingå i en framtida bodelning måste makarna upprätta ett äktenskapsförord som reglerar deras respektive egendom.

Skänker du bort något som gåva behöver du skriva i gåvobrevet att gåvan är enskild egendom, och för att skydda någon som ärver dina tillgångar skriver du ett testamente med villkor att egendomen ska vara enskild.

Man kan sätta olika villkor när man testamenterar något till någon.

  • Med full äganderätt, vilket betyder att du kan göra vad du vill med den.
  • Med fri förfoganderätt, det vill säga, du förfogar över egendomen och kan spendera den, men du kan inte testamentera bort den exempelvis.

Testamente och enskild egendom vid dödsfall

Det kan alltså vara en bra idé i många fall, att skriva ett testamente. Exempelvis om man vill förhindra att en make eller sambo till testamentstagarna kan kräva en andel av egendomen vid en eventuell skilsmässa eller separation.

Ta gärna hjälp av någon av våra jurister när du upprättar testamentet. Det finns många fallgropar som de hjälper dig att undvika, och det är lätt att glömma av de små detaljerna som måste finnas där för att tillgångarna ska hamna där du vill ha dem.

Vi hjälper dig gärna – ring oss på telefonnummer 020-82 82 82.

Boka gratis juridikrådgivning nedan