Samboavtal vid dödsfall (boka 30 min gratis juridikrådgivning nedan)

Samboavtal vid dödsfall (boka 30 min gratis juridikrådgivning nedan)

Klicka nedan för att sätta ditt betyg
4.5/5.0 på 26 betyg

Många par som lever i ett samboförhållande är helt ovetande om sin egen otrygghet och hur utsatta de är utan ett giltigt samboavtal. Vid dödsfall ärver de inte varandra automatiskt och de ekonomiska konsekvenserna kan bli svåra om den ena av dem avlider.

Samboavtalet – 6 saker du bör ha koll på

samboavtal underskrift

  • I juridisk mening är man sambo om man bor stadigvarande tillsammans i ett parförhållande och har gemensamt hushåll.
  • Sambolagen reglerar vad som händer om samboförhållandet upphör.
  • Lagen reglerar fördelningen av samboegendomen, det vill säga bostad och bohag som köpts för gemensamt bruk.
  • Reglerna om bodelning vid dödsfall eller separation går att åsidosätta genom att skriva ett samboavtal.
  • I samboavtalet kan ni styra vem som får vad i händelse av separation eller dödsfall.
  • Testamente och livförsäkring stärker skyddet för den efterlevande om en av er går bort.

Varför ska vi skriva ett samboavtal?

Om man inte skriver ett samboavtal så gäller sambolagen, som bara ger ett begränsat skydd om en av er avlider. Lagen reglerar vad som händer med den så kallade samboegendomen, vilket innebär bostad och bohag som köpts för att användas gemensamt. Om en av er t.ex. flyttar in hos någon i en bostad som den andre köpt vid ett tidigare tillfälle, omfattas inte bostaden av sambolagen.

I ett samboavtal kan ni avtala bort de flesta av reglerna i sambolagen, dock inte den som gäller ”övertagande av bostad i vissa fall”. Där fastslås att en sambo i vissa fall har rätt att överta en bostads- eller hyresrätt, även om bostaden inte är samboegendom.

Skaffar ni er en bostad för gemensamt bruk så säger lagen att värdet av den och allt bohag ska delas lika om samboförhållandet upphör. Med bohag menar man möbler, hushållsmaskiner, elektronik och allt annat ni köper för att använda tillsammans.

Men om ni inte vill att er gemensamma egendom ska delas exakt lika, kan ni skriva ett samboavtal som fördelar egendomen så som ni vill ha det. På så sätt undviker ni reglerna i sambolagen.

Samboavtal vid dödsfall – vad händer?

Samboförhållande kan upplösas på tre olika sätt:

  • Ni gifter er med varandra
  • Ni flyttar isär
  • En av er går bort

Om en av er avlider har den efterlevande sambon möjlighet att begära bodelning. Detta måste ske senast vid tidpunkten för bouppteckningen, vilken skall upprättas inom tre månader efter ett dödsfall.

En viktig del i ett samboavtal är att man kan avtala bort sambolagens regler on bodelning, så att den efterlevande kan behålla sina ägodelar.

Många tror att sambos har samma arvsrättigheter som ett gift par, men så är inte alls fallet. Ett samboavtal ger heller inget efterlevandeskydd och man ärver alltså inte varandra. Om någon i ett samboförhållande avlider går istället allt utom samboegendomen till dennes barn, barnbarn eller barnbarnsbarn. Finns det inga bröstarvingar går egendomen istället till dennes föräldrar. Är de inte i livet ärver syskonen.

Komplettera samboavtalet med ett testamente

Om ni vill trygga varandras situation i den händelse att en av er avlider, bör ni skriva ett testamente, där ni anger att sambon ska ärva er. Tecknar ni dessutom en livförsäkring där den andre är förmånstagare, skyddar ni varandra från ekonomisk katastrof om något allvarligt skulle hända.

Men för maximal trygghet om förhållandet skulle upphöra – gift er med varandra.

Vill ni ha hjälp med det juridiska?

Man kan upprätta både testamente och samboavtal på egen hand. Men vi kan också hjälpa till med det, och säkerställa att det blir juridiskt hållbart och att tillgångarna hamnar där ni vill ha dem. Ring oss för gratis rådgivning per telefon – du når oss på 020-82 82 82.

Boka 30 min gratis juridikrådgivning nedan


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte att publiceras.