Samboavtal vid dödsfall

Samboavtal vid dödsfall

Klicka nedan för att sätta ditt betyg
4.5/5.0 på 29 betyg

Många par som lever i ett samboförhållande är ovetande om att sambor inte ärver varandra och bara har rätt till bodelning av viss egendom, inte all.

Sambor – 5 saker ni bör ha koll på

samboavtal underskrift

  • I juridisk mening är man sambo om man bor stadigvarande tillsammans i ett parförhållande och har gemensamt hushåll.
  • Sambolagen reglerar vad som händer om samboförhållandet upphör.
  • Lagen reglerar bland annat fördelningen av samboegendomen genom bodelning vid dödsfall eller separation. Vad som ingår i bodelningen är bostad och bohag som köpts för gemensamt bruk.
  • Reglerna i sambolagen går att åsidosätta genom att skriva ett samboavtal. Man kan exempelvis avtala bort rätten till bodelning.
  • Testamente och livförsäkring stärker skyddet för den efterlevande sambon om en av er går bort. Eftersom sambor inte ärver varandra enligt lag är det viktigt att skriva in detta i ett testamente om ni så önskar.

Varför ska vi skriva ett samboavtal?

Om man inte skriver ett samboavtal så gäller sambolagen. Då har ni som sambor exempelvis rätt till bodelning av den så kallade samboegendomen, vilket i regel innebär en hälftendelning av bostad och bohag som köpts för att användas gemensamt. Med bohag menar man möbler, hushållsmaskiner, elektronik och allt annat ni köper för att använda tillsammans. Om en av er har flyttat in i en bostad som den andre köpt vid ett tidigare tillfälle, omfattas inte bostaden av sambolagen.

I ett samboavtal kan ni avtala bort de flesta av reglerna i sambolagen, dock inte den som gäller ”övertagande av bostad i vissa fall”. Där fastslås att en sambo i vissa fall har rätt att överta en bostads- eller hyresrätt, även om bostaden inte är samboegendom.
Men om ni inte vill att er gemensamma egendom ska delas exakt lika, kan ni skriva ett samboavtal som fördelar egendomen så som ni vill ha det.

Samboavtal vid dödsfall – vad händer?

Samboförhållande kan upplösas på tre olika sätt:

  • Ni gifter er med varandra
  • Ni flyttar isär
  • En av er går bort

Om en av er avlider har den efterlevande sambon möjlighet att begära bodelning. Detta måste ske senast vid tidpunkten för bouppteckningen, vilken ska upprättas inom tre månader efter ett dödsfall.

Många tror att sambos har samma arvsrättigheter som ett gift par, men så är inte alls fallet. Ett samboavtal ger heller inget efterlevandeskydd så man ärver alltså inte varandra genom det heller. Om någon i ett samboförhållande avlider går istället allt utom hälften av samboegendomen till dennes barn, barnbarn eller barnbarnsbarn. Finns det inga bröstarvingar går egendomen istället till dennes föräldrar. Är de inte i livet ärver syskonen.

Komplettera samboavtalet med ett testamente

Om ni vill trygga varandras situation i den händelse att en av er avlider, bör ni skriva ett testamente, där ni anger att sambon ska ärva er. Tecknar ni dessutom en livförsäkring där den andre är förmånstagare, skyddar ni varandra om något allvarligt skulle hända.

Vill ni ha hjälp med det juridiska?

Man kan upprätta både testamente och samboavtal på egen hand. Men vi kan också hjälpa till med det, och säkerställa att det blir juridiskt hållbart och att tillgångarna hamnar där ni vill ha dem. Ring oss för gratis rådgivning per telefon – du når oss på 020-82 82 82.

Boka gratis juridikrådgivning nedan