Skiftesman

Skiftesman

Klicka nedan för att sätta ditt betyg
4.5/5.0 på 32 betyg

Det händer att delägarna i dödsboet inte kan komma överens när det är dags för arvskifte. När det sker kan en domstol utse en skiftesman som i värsta fall kan förrätta ett tvångsskifte av tillgångarna i dödsboet.

Skiftesmannen tar beslut om arvskiftet

avtal arvskifteSenast tre månader efter ett dödsfall ska en bouppteckning upprättas. När det är klart tillsammans med eventuell bodelning kan dödsbodelägarna göra ett så kallat arvskifte, där alla tillgångar delas upp mellan arvingarna.

Om delägarna inte är överens om hur tillgångarna ska fördelas kan dödsbodelägarna ansöka hos tingsrätten om att en skiftesman ska utses. Det räcker om en av delägarna ansöker.

Skiftesmannens uppgift är i första hand att försöka få en överenskommelse till stånd mellan arvingarna. Det är inte alltid det lyckas, och då tar skiftesmannen beslutet själv, genom ett så kallat tvångsskifte. Skiftesmannen upprättar ett avtal mellan dödsboägarna som samtliga ska skriva under.

Om alla godkänner detta avtal vinner det kraft omedelbart och tillgångarna kan delas upp. Om man inte är nöjd har man fyra veckor på sig att väcka talan hos tingsrätten. Tingsrätten kan då ompröva beslutet och eventuellt göra om arvskiftet.

Hur ser en ansökan om skiftesman ut?

skatteverket logoI ansökan ska följande uppgifter anges:

  • Sökandens namn, adress, telefonnummer och personnummer.
  • Underskrift av den eller de som ansöker om skiftesman
  • En kopia av bouppteckningen ska bifogas. Har denna registrerats hos Skatteverket ska datum för registreringen anges.

Ansökningsavgiften är i dagsläget 900 kronor (oktober 2017.) Tingsrätten meddelar övriga dödsbodelägare om att ansökan inkommit, och när beslut om skiftesman är fattat skickas beslutet till de som ansökt.

Vad kostar en skiftesman?

Förutom ansökningsavgiften ska också ett skäligt arvode betalas till skiftesmannen. Kostnaden för en skiftesman varierar kraftigt, och beror på hur komplicerad ekonomin är i dödsboet, vem tingsrätten utser, och om det finns andra svårlösta frågor att ta tag i. Det är inte ovanligt att summan landar på mellan 10 000 och 30 000 kronor. Det är dock inte de enskilda dödsboägarna som betalar, utan kostnaden står dödsboet för.

Om det redan finns en utsedd boutredningsman eller en testamentsexekutor brukar denne i regel också bli skiftesman.

Behöver du hjälp med juridiken?

Hos oss på Fenix får du inte bara hjälp med själva begravningsplaneringen. Vi kan också reda ut begreppen åt dig när det gäller den ibland komplexa juridiken kring ett dödsfall.

Ring oss för kostnadsfri rådgivning! Du kan nå oss alla dagar mellan 8.00 och 20.00 på telefonnummer 020-82 82 82. Du kan också självklart besöka oss på vårt kontor: Klarabergsgatan 35 i Stockholm. Eller kontakta oss via e-post: kund@fenixbegravning.se.

Boka gratis juridikrådgivning nedan