Katolsk begravning

Katolsk begravning

Klicka nedan för att sätta ditt betyg
4.4/5.0 på 24 betyg

En katolsk begravning är nästan alltid en jordbegravning. Begravningsceremonin förrättas av en präst eller diakon och kan vara antingen en hela mässa eller en enklare ”Ordets gudstjänst”. Det förekommer att man håller ceremonin med öppen kista.

katolsk kyrka

Bra att veta om katolsk begravning

  • Vanligt med vaka efter dödsfallet
  • Rökelse är vanligt på mässan
  • Ofta många begravningsgäster
  • Oftast jordbegravning, men kremering förekommer
  • Man följer svenska begravningsseder i stora delar
  • Ceremonin kan ske på olika sätt
  • Graven välsignas innan kistan sänks ned
Boka en tid
Vårt erfarna team hjälper gärna till
Ring oss

Katolska kyrkan i ett nötskal

När Ansgar kom till Sverige blev landet katolskt, och skulle så förbli, tills Gustav Wasa kom till makten. Därefter var katolicismen förbjuden i nästan 300 år. Katolska kyrkan är världens största kristna samfund, med över 1,2 miljarder medlemmar. I Sverige finns ungefär 100 000 registrerade medlemmar, men man räknar med att antalet katoliker är minst det dubbla.

Efter dödsfallet

När en katolik dör håller man vanligtvis en vaka i hemmet eller hos begravningsbyrån. Det förkommer också att vakan hålls i kyrkan, men det är inte så vanligt i Sverige. Det brukar ske dagen före begravningen, men redan på dödsdagen kan en präst eller diakon besöka den avlidnes hem och be för hans eller hennes själ och ge välsignelsen. Det är även ganska vanligt att prästen eller diakonen hjälper till vid planeringen av begravningen.

Släkt, vänner och grannar kommer på besök och man äter och dricker tillsammans och samtalar, delar minnen och berättelser. Det viktiga under vakan är gemenskapen. I vissa länder håller man likvaka i tre dagar vid sängen i den dödes hem.

Den katolska begravningsceremonin

En katolsk begravning kan hållas antingen i en kyrka (helst en katolsk kyrka men även en annan kristen kyrka går bra) eller i ett begravningskapell i anslutning till begravningsplatsen. Begravningsförrättare, eller officiant, är en präst eller diakon. Ofta hålls begravningsceremonin på den dödes eget språk.

Tiden från dödsfall till begravning är kortare än en begravning inom Svenska Kyrkan, en katolsk begravning hålls vanligen inom tre dagar.

Under en katolsk begravningsceremoni pratar de anhöriga inte om den avlidne, varken med berättelser eller minnen. Däremot kan de vara delaktiga på andra sätt, t.ex. sjunga eller spela något, läsa texter ur bibeln eller vara med och bära kistan efter ceremonin.

Begravningsceremonin hålls ofta i form av en högtidligare mässa med nattvard. Både i början och slutet av mässan används vigvatten och rökelse. Vigvattnet som stänks över kistan skall minna om dopet, och rökelsen symboliserar bönerna som likt rök stiger upp mot Gud.

Mässan innehåller böner och lovsången. Man håller en predikan och läser texter ur bibeln. Mot slutet intas också nattvarden. Predikan handlar i regel om uppståndelsen, och fokuserar inte på den dödes liv och person. Men om prästen kände den avlidne personligen kan han eller hon välja att säga några personliga ord om den döde.

Ceremonin kan också vara i form av en begravningsliturgi, en Ordets gudstjänst utan mässa. Det sker oftast i ett kapell i anslutning till den kyrkogård där gravsättningen skall ske.

Gravsättning

När mässan är över välsignar prästen (eller diakonen) kistan med vigvatten och rökelse. Därefter bärs kistan ut till gravplatsen för gravsättning. Ofta är det de närmast anhöriga som är kistbärare. I de fall kroppen skall kremeras sker avskedet inne i kyrkan eller kapellet. Innan kistan sänks ned i graven skall den välsignas av prästen.

Ceremonin vid graven avslutas med att prästen läser den sista bönen och kastar tre skovlar mull på kistan. Till sist läser alla Fader Vår, varpå de anhöriga kan kasta mull på kistan, och lägga ner medhavda blommor som en sista avskedsgåva.

Det förekommer ibland att de anhöriga vill genomföra ceremonin med öppen kista. När det är fallet är det vanligt att gästerna går fram till kistan och rör vid den avlidne. Ibland säger någon ett par ord eller ber en bön.

Som nämnts tidigare har man inom katolicismen inte tillämpat kremering vid begravningar. Men numera är det något man accepterar, aven om man formellt sett föredrar jordbegravning. Vid en kremation ser man också helst att askan inte sprids för vinden utan gravsätts, i jord eller på annat sätt.

Hur ska man vara klädd vid en katolsk begravning?

Den vanligaste klädseln är, precis som vid traditionellt svenska begravningar, en svart diskret klädsel. Det är vanligt att kvinnliga begravningsgäster bär hatt.

Minnesstund

Enligt katolska traditioner har det inte varit vanligt att man samlas för en minnesstund efter begravningen, i synnerhet inte om man har haft en vaka före begravningen. I Sverige har det dock blivit allt vanligare att man samlas för en minnesstund och äter något tillsammans och delar minnen av den avlidne.

Katolikerna praktiserar inte någon officiell sorgeperiod, så som sker t.ex. vid en judisk begravning.

Planera en katolsk begravning

Om du undrar över något i samband med en katolsk begravning eller vill planera en begravning tillsammans med oss – kontakta oss! Vi kommer att hjälpa dig på bästa sätt för att underlätta för dig och din familj. Du kan ringa oss alla dagar mellan 08.00 – 20.00 på telefonnummer.

Ordna en vacker begravning

Att ordna en begravning behöver inte vara svårt. Kom igång med gratis offert och rådgivning.