Buddhistisk begravning

Buddhistisk begravning

Klicka nedan för att sätta ditt betyg
4.3/5.0 på 26 betyg

Buddhismen uppstod i Indien ca 500 är före Kristus, och är idag en av de stora världsreligionerna. Buddhas lära handlar om orsaken till lidande och vägen bort från det, och man tror inte på en skapande gud. Buddhismen är Sveriges tredje största religion.

6 korta fakta om buddhistisk begravning

Inom buddhismen finns inga regler som säger om den avlidne ska begravas i jord eller kremeras. Båda begravningsformerna är lika accepterade, även om jordbegravning inte är lika vanlig. Däremot är man mycket noga med att kroppens skall behandlas med respekt.

  • Den vanligaste begravningsformen är kremering
  • Inom buddhismen finns många olika traditioner
  • Ljus och rökelse är rikligt förekommande
  • Buddhismen ställer inga krav på särskilda gravplatser
  • Man lägger mat, frukt och andra saker på graven
  • Gravstenen skall stå vid fotändan
Boka en tid
Vårt erfarna team hjälper gärna till
Ring oss

Buddhismens ursprung

Buddhismen är en religion som har sin grund i läran som undervisades av Buddha-Siddharta Gautama. Forskarna tycks oeniga om när han levde men det anses att han levde någon gång mellan 500 och 300 år före Kristus. Religionen uppstod i det som idag är norra Indien, och spreds över östra Asien där religionen blandades med många olika kulturer och traditioner.

Buddhismens syn på livet och döden

För en buddhist är döden något fullständigt naturligt. Livet består av en början och ett slut, och allting är i ständig förändring. Man talar om livets tre kännetecken, som handlar om att allt liv är ett lidande, att allting är föränderligt och det som vi brukar kalla för ”jag” är bara en illusion.

Döden är inte slutet på allt. Istället föds vi på nytt i en annan kropp, vi reinkarnerar. Och enligt den buddhistiska läran om karma har det stor betydelse hur vi har levt våra liv. Om vi har levt ett liv fullt av goda gärningar och handlingar får vi en god återfödelse. Men om vi tvärtom har visat egoism eller varit giriga genom livet blir återfödelsen inte lika bra – den kan handla om att vi går genom nästa liv med mental ohälsa eller får ett liv med många besvikelser.

Det slutliga målet för en buddhist är att ta sig igenom alla dessa reinkarnationer och till slut bli upplyst och nå nirvana. Nirvana innebär att vi äntligen lyckas se igenom illusionen av oss själva och förstå att allt hänger ihop. Ju mer jag lyckas frigöra mig själv från begär i livet, desto lättare blir det till slut för mig att släppa begäret efter en ny kropp när jag dör.

Den dödes kropp vid en buddhistisk begravning

När en buddhist är döende är det viktigt att skapa en harmonisk stämning i hemmet. Döden skall inträffa i ett enskilt rum, och många söker sig till ett kloster för att tillbringa sina sista dagar där. Om man är i hemmet kommer en munk och besöker den döende och sjunger välsignelser. Ritualerna före döden är viktig för att personen ska få en fridfull och harmonisk död. På så sätt blir förutsättningarna för en god återfödelse så bra som möjligt.

När döden har inträffat ska kroppen inte vidröras på ett tag. Så snart som möjligt ska en munk eller nunna hålla en andakt och be för den avlidne. Det kan också vara en närstående som utför andakten.

Innan den avlidne läggs ner i sin kista, tvättar man kroppen och tar på den döde rena kläder. Det är vanligt att kläderna är vanliga brukskläder som personen burit i livet.

En buddhistisk begravningsceremoni

En buddhistisk begravning är i allmänhet välbesökt. Det är vanligt att även avlägset bekanta kommer till ceremonin. Antalet gäster kan ibland vara flera hundra.

Begravningsakten hålls i ett kapell eller i en annan lokal som inte är smyckad med några kristna symboler. Den kan hållas vid olika tillfällen; före gravsättningen om den döde ska begravas i jord eller så håller man den i samband med eller före kremeringen. Ibland väntar man tills efter gravsättningen, och håller en minnesceremoni för den döde. När kistan transporteras till begravningen är det vanligt att sällskapet stannar till vid den dödes bostad för att hålla en kort bönestund.

Ceremonin vid en buddhistisk begravning är enkel till sin utformning. Kistan står längst fram bredvid altaret, som är smyckat med buddhistiska symboler, blommor, ljus och rökelse. Kistan kan vara dekorerad av buddhistiska symboler i papp, och dessa följer med kistan om kremering är aktuellt. Det förekommer att man håller ceremonin med öppen kista.

Om ceremonin inte är så formell behöver akten inte ledas av någon särskild begravningsförrättare. Begravningsgästerna som kommer in i lokalen ber för den avlidne framme vid kistan. I övrigt består ceremonin av att deltagarna läser ur de buddhistiska skrifterna, pratar med varandra och lyssnar på lågmäld buddhistisk musik. Alla är på så sätt delaktiga i ceremonin och man genomför hela akten tillsammans.

När ceremonin är över, förs kistan med den döde till antingen gravplatsen eller krematoriet.

Hur är man klädd vid en buddhistisk begravning?

Traditionellt är vitt sorgens färg i Asien, men även svart och andra färger är relativt vanliga. Man undviker dock att bära kläder som är alltför färgglada. De munkar som leder ceremonierna bär sina karaktäristiska saffransgula dräkter.

Gravsättning vid buddhistisk begravning

Buddhismen saknar regler och riktlinjer för om kroppen ska jordbegravas eller kremeras. I de flesta fall väljer man kremering, men jordbegravning förekommer också. I t.ex. Kina finns en stark tradition där kistbegravning är vanlig. Begravningen skall ske så snart som möjligt efter dödsfallet.

Om den avlidne ska kremeras är det mycket vanligt att familjen och vännerna deltar. Och eftersom man av tradition brukar följa kistan till fots till kremeringen, väljer man helst ett kapell i anslutning till krematoriet. Ofta har de anhöriga tagit med sig mat, frukt och rökelse som offergåva.

Vid jordbegravning placerar man gravstenen vid gravens fotända. Man lägger frukt och annat på graven och tänder rökelse. De som har hjälpt den avlidne med förflyttningen till nästa liv brukar tackas av familjen med ett litet kuvert med pengar i.

Minnesstund

Precis som man gör i de svenska traditionerna håller buddhister en minnesstund efter begravningen. Sittande på filtar på golvet i ett rum med tända ljus, läser man ur de heliga buddhistiska skrifterna. Tillsammans äter man en enklare måltid.

Syftet med minnesstunden är att man ska tänka på och minnas den avlidne, och därför håller man minnesstunden så enkel som möjligt.

Ordna en vacker begravning

Att ordna en begravning behöver inte vara svårt. Kom igång med gratis offert och rådgivning.