Ortodox begravning

Ortodox begravning

Klicka nedan för att sätta ditt betyg
4.3/5.0 på 26 betyg

Ortodoxa Kyrkan är ett samlingsbegrepp för alla de olika kristet ortodoxa kyrkorna. Drygt 200 miljoner människor hör hit, varav ungefär 100 000 i Sverige. När det gäller den Ortodoxa kyrkan talar man i huvudsak om två olika grupper – de östligt ortodoxa och de orientaliskt ortodoxa. I varje land har man sin egen nationella kyrka.

stoft begravning

6 fakta om ortodoxa begravningar

  • Kremering får inte förekomma
  • Begravningarna har vanligen många gäster
  • Rökelse används vid ceremonin
  • Öppen kista vid begravningen
  • Begravning ska helst ske inom 24 timmar
  • Inga blomsterdekorationer på kistan
Boka en tid
Vårt erfarna team hjälper gärna till
Ring oss

Kortfattat om de ortodoxa kyrkorna

Den ortodoxa kyrkan är inte en utan flera kyrkor. De har sitt ursprung i det östra medelhavsområdet och det östromerska riket. Det finns ingen gemensam ledare för dem alla, utan varje land har sin egen nationella kyrka. Sammanlagt finns det mellan 200 och 300 miljoner anhängare i världen. Den största kyrkan är den rysk-ortodoxa.

Ordet ortodox är grekiskt och betyder ungefär ”rätt troende”. Den ortodoxa kyrkan ser sig själv som den ursprungliga kyrkan, som har bevarat apostlarnas undervisning oförändrad genom alla tider.

Förberedelser vid en ortodox begravning

När en kristet ortodox person avlider vill man att begravningen ska ske så snart som möjligt, helst inom 24 timmar och absolut inom tre dagar. I Sverige är detta ofta svårt att göra, av administrativa skäl. Men man kan be den läkare som utfärdar dödsattesten att faxa in det till Skatteverket omgående, så skyndar man på processen något.

I samband med kistläggningen av den avlidne är det vanligt att familjemedlemmarna klär den döde i egna kläder, istället för den svepdräkt som ofta används i Sverige. Ofta tar man på de finaste kläderna. Om den avlidne har blivit döpt i vuxen ålder kan man också använda dopdräkten som klädsel.

En ikon brukar placeras i den dödes händer, och ofta lägger man också ner ett kors i kistan. Det förekommer att man täcker den nedre delen av kistan med ett vitt tyg.

Kvällen före begravningen kan man hålla en åminnelsegudstjänst, antingen i hemmet eller i kyrkan. Vid denna gudstjänst äter deltagarna kolliva, en vetegröt som symboliserar uppståndelsen. Hur denna gudstjänst ser ut i detalj kan variera mellan de olika ortodoxa kyrkorna.

Den ortodoxa begravningsceremonin

Man vill helst hålla begravningsgudstjänsten i en ortodox kyrka, men det är också vanligt att den äger rum i ett begravningskapell. Det förekommer också att man använder Svenska Kyrkans kyrkor. Begravningsförrättare, eller officiant, kan vara en präst, biskop eller en lekman.

Om ni önskar en officiant som talar ett visst språk, så hör med oss.

När kistan bärs in skall den föras in med fotändan först och placeras så att den döde har ansiktet vänt mot altaret. Inga blomsterarrangemang läggs på kistan, utan de placeras runtom. Under hela ceremonin är kistan öppen, för att de anhöriga ska kunna ta ett sista farväl, och för att prästen ska kunna gjuta olivolja från oljelampan över den dödes kropp.

Begravningsgästerna står upp under hela akten. I händerna håller man vaxljus, som är tända under hela ceremonin. Begravningsgudstjänsten följer strikt den liturgi som prästen håller.

Vid avskedet går deltagarna fram för ”den sista kyssen”. Var och en går fram till kistan och kysser den avlidnes panna och korset eller ikonen i den dödes hand. Sedan återvänder man motsols till sin plats. Ceremonin avslutas med att man bär ut kistan till graven. För det mesta sker detta under det att kyrkklockorna ringer.

Gravsättning vid ortodoxa begravningar

Ceremonin avslutas vid graven där man åter öppnar kistan. Här läser prästen åminnelsegudstjänst och häller olivolja, sött vin och kol från rökelsekaret över kroppen. Till sist strör prästen jord korsvis över kroppen. Samtidigt uttalar han orden ”av jord är du kommen – av jord skall du åter varda”.

Ceremonierna inom den ortodoxa kyrkan kan se lite olika ut, beroende på lokala skillnader och olikheter mellan olika ortodoxa kyrkor.

Inom de ortodoxa kyrkorna begraver man alltid sina döda i jord. Kremering är absolut förbjudet. Enligt traditionen skall man begravas så att fötterna pekar mot öster, för att man enkelt ska kunna resa sig och möta Jesus, när han återvänder. Men av praktiska skäl är det inte alltid möjligt. Ett annat önskemål är att man vill begravas i en del av kyrkogården som är välsignad för ortodoxa, men det finns inte på så många platser i landet.

Viktigt att känna till när det gäller ortodoxa begravningar och andra kyrkliga handlingar, är att det finns många olika ortodoxa kyrkor. Och det är inte alltid de accepterar varandras präster eller handlingar.

Efter begravningen

När begravningen är över är det är det vanligt att man bjuder in de närvarande gästerna till en sorts minnesstund, där man bjuder på en måltid.

Framåt i tiden besöker familjens medlemmar graven vid flera tillfällen. Den tredje, nionde, tolfte och fyrtionde dagen återvänder man för att be för den dödes själ.

Svårigheter med att begravas ortodoxt

Runt om i världen finns många olika religioner och kulturer, var och en med sina speciella traditioner och ritualer – inte bara i samband med dödsfall. Den ortodoxa kyrkan är förhållandevis liten i Sverige, vilket gör att man ibland stöter på problem. Den svenska lagstiftningen gör t.ex. att det kan vara svårt att begrava den avlidne så snabbt som seden kräver. Några av de svårigheter som de ortodoxt kristna kan stöta på är:

  • Svårt att hitta en ortodox präst för att få förbön och sjukkommunion (enskild nattvard) när man ligger för döden på t.ex. ett sjukhus. Det är många som avlider utan att de fått chansen att ta del av det.
  • Att, som seden säger, begrava sina döda inom ett dygn är i princip omöjligt i Sverige. Här tar det ofta upp till 10 dagar på grund av all administration.
  • På grund av att det tar lång tid innan begravningen kan hållas, kan det ibland bli problem med en annan tradition, nämligen den att hålla kistan öppen under begravningsceremonin.
  • Det finns inte så många ortodoxa kyrkor och kapell i landet. Det gör att man ofta måste anpassa begravningsakten. I många begravningskapell sitter t.ex. brandlarm som gör att rökelse inte kan användas.

Planera en ortodox begravning

Om du undrar över något i samband med en ortodox begravning eller vill planera en begravning tillsammans med oss – kontakta oss! Vi kommer att hjälpa dig på bästa sätt för att underlätta för dig och din familj. Du kan ringa oss alla dagar mellan 08.00 – 20.00 på telefonnummer.

Ordna en vacker begravning

Att ordna en begravning behöver inte vara svårt. Kom igång med gratis offert och rådgivning.