Frikyrklig begravning


Begravning enligt frikyrklig ordning

En frikyrka är i ordets ursprungliga betydelse en ”fri kyrka” i den mening att medlemskap i kyrkan är frivilligt. Frikyrkorörelsen har ett starkt fäste i Sverige, och dess rötter hittar vi i 1700-talets pietister och från 1800-talets så kallade läseri. Man har också hämtat inspiration från metodismen och olika väckelserörelser.
Frikyrkorna började bli mer organiserade i mitten av 1800-talet. Den här perioden kallas också för den nyevangeliska väckelsen. Många av rörelserna bröt kontakten med Svenska Kyrkan, medan andra som till exempel EFS (Evangeliska Fosterlansstiftelen) stannade kvar kunder dess tak.
När en avliden ska begravas inom ett frikyrkosamfund, följer man respektive samfunds egen handbok. Dessa samfund är medlemmar i Sveriges Frikyrkosamråd:
• Adventistsamfundet
• Evangeliska Frikyrkan
• Frälsningsarmén
• Pingstkyrkan
• Svenska Alliansmissionen
• Equmeniakyrkan
• Vineyard Norden
Vid en begravning följer de olika frikyrkosamfunden i stora drag Svenska Kyrkans ordning. Det kan skilja något mellan de olika samfunden, och ofta är man något flexiblare i hur man utformar ceremonin.

Vad kostar en frikyrklig begravning?

Benämning Pris
Obehandlad kista I furu 4 250 kr
Kistläggning 1 145 kr
Transporter 2 610 kr
Representant från Fenix 1 995 kr
Vårt arvode för samordning* 2 995 kr
Grundpris fr. 12 995 kr
* Samordning inkl. rabatt för planering per internet och telefon på 1 000 kr.

Planera en begravning med Fenix

Gör dina egna val av typ av ceremoni, kyrka/kapell samt produkter och tjänster. Få en tydlig kostnadsöversikt och ett fast pris – avbryt när du vill.

BÖRJA HÄR – jag vill göra mina val nu

Ceremonilokal för frikyrklig begravning

Vanligast är att man håller begravningsceremonin i någon av de egna kyrkorna. Man kan även hålla ceremonin i ett kyrkokapell eller krematoriekapell.

Steg 1: Hämtning

 

Se alla produkter
 • Kista


  Kista
 • Kistläggning icon


  Kistläggning
 • Tvagning icon


  Tvagning
 • Visning icon


  Visning

Steg 2: Ceremoni

 

Se alla produkter
 • Local ico


  Platser
 • officiant ico


  Officiant
 • Representant icon


  Representant
 • flower ico


  Blommor
 • Begravningsprogram icon

  Begravnings-program
 • music ico


  Musik
 • memorabilia ico

  Foto och artefakter

Steg 3: Gravsättning

 

Se alla produkter
 • Local ico


  Platser
 • Platser

  Kremations-gravsättning
 • Urnor


  Urnor
 • Platser


  Jordfästning

Steg 4: Minnesstund

 

Se alla produkter
 • Local ico


  Platser
 • catering ico


  Förtäring
 • memorabilia ico

  Foto och artefakter
 • music ico


  Musik

Steg 5: Kommunikation

 

Se alla produkter
 • Dödsannons


  Dödsannons
 • Inbjudningar icon


  Inbjudningar
 • OSA icon


  OSA
 • Minnesböcker icon


  Minnesböcker
 • Tackkort icon


  Tackkort

Steg 6: Dödsboet

 

Se alla produkter
 • Städning icon


  Städning
 • Bouppteckning icon

  Bouppteck-ning
 • Platser

  Dödsbo-anmälan
 • Dödsboförvaltning icon

  Dödsbo-förvaltning
 • Arvskifte icon


  Arvskifte