Vänge kyrka

5 i snittbetyg (1 st)
Beskrivning
Aktiv: Ja
Adress: 0
Byggnadsår: Okänt
Gäster: Okänt

För många anhöriga som ordnar en värdig kyrklig begravning i så är Vänge kyrka ett alternativ. Vänge kyrka tillhör Vänge församling, ingår i Romakloster pastorat som ligger i Gotland kommun. Byggnaden är ej handikappanpassad, det finns ingen teleslinga, det finns ingen toalett.

Omdömen

Omdömen från Google

5 i snittbetyg (1 st)
Piter Pan, 2018-09-01

"Kyrkan är uppförd av sten under medeltiden. Planen består av ett rektangulärt långhus, ett smalare rakt avslutat kor i öster, ett kyrktorn i väster samt en sakristia på norra sidan. Tornet uppfördes ursprungligen till en romansk kärnkyrka omkring 1200. Under 1200-talets senare hälft byggdes det befintliga långhuset och koret. Sakristian tillfogades 1866 efter ritningar av A.W. Lundberg. De tre kraftiga strävpelarna i norr och söder tillkom troligen före 1700-talet. Den äldre kyrkan var en så kallad "ikonisk kyrka" och bevarade reliefstenar, tillskrivna "Byzantios", återfinns inmurade i främst korets sydfasad. Grundmurar från denna kyrka påträffades vid en restaurering 1947-1950 utförd av arkitekt Erik Fant. Byggnadshistorien avspeglar sig tydligt i exteriören där det romanska tornet verkar oproportionerligt litet mot det gotiska långhuset. Tornet kröns av en åttkantig spira med klockvåning under skärmtak. Långhuset och det något lägre koret täcks av branta sadeltak. Kyrkan har fyra portaler, och södra långhusportalen har rikast utformning med bland annat reliefstenar från den tidigare kyrkan inmurade i vimpergen. Fönsteröppningarna har behållit sin ursprungliga långsmala form. Det enskeppiga långhuset täcks invändigt av två kryssvalv, delade genom en bred gördelbåge. En vid, spetsig triumfbåge leder till koret med sitt tregruppsfönster i öster. I väster leder en mindre muröppning till ringkammaren. Kor och ringkammare täcks av varsitt kryssvalv. Kalkmålningar från 1300-talet finns i koret. (Wikipedias text)"

Typer av begravningar
Kristen: Ja
Borgerlig: Nej
Katolsk: Nej
Ortodox: Nej
Buddistisk: Nej
Islamisk: Nej
Hinduistisk: Nej
Bahai: Nej
Frikyrklig: Nej
Jehovas: Nej
Judisk: Nej
Utrustning och faciliteter
Parkering: Okänt
WC: Okänt
Handikappsanpassade lokaler: Okänt
Teleslinga: Okänt
Blomsteruppställningsplats: Okänt
Kistbockar: Okänt
Bårtäcke: Okänt
Ljusstakar: Okänt
Kranshållare: Okänt
Urnbord: Okänt
Orgel: Okänt
Elorgel: Okänt
Piano: Okänt
Mikrofon: Okänt
CD-spelare: Okänt
Extern musikspelare: Okänt
Katafalk: Okänt
Kistbärare: Okänt
Karta
Platser i närheten
Vänge kyrkogård
Hogräns kyrkogård
Halla kyrkogård
Viklau kyrkogård

Foto: Bengt Olsson