Ganthems kyrka

4.3 i snittbetyg (4 st)

Beskrivning

Aktiv:

Ja

Adress:

Okänt

Index:

Okänt

Område:

Gotland

Typ:

Kristen

Byggnadsår:

Okänt

Platsen:

Okänt

För många anhöriga som ska ordna en vacker kyrklig begravning i så är Ganthems kyrka en möjlighet. Ganthems kyrka tillhör Dalhems församling, ingår i Norra Tjust pastorat som ligger i Gotland kommun.

Omdömen

Omdömen från Google

4.3 i snittbetyg (4 st)
Piter Pan, 2018-09-30

"Kyrkobyggnaden Kyrkan är murad av natursten och består av långhus med lägre, smalare absidkor i öster, kyrktorn i väster samt sakristia i norr. Kyrkan härstammar till största delen från romansk tid. De äldsta murarna återfinns i absidkoret, som härstammar från 1100-talets senare hälft. Under 1200-talets förra hälft tillkom det tvåskeppiga långhuset och tornet; långhusets östgavel byggdes väster om korets västvägg, på så vis tillkom den dubbla triumfbågen. Sakristian tillfogades 1930. Exteriören präglas av det höga tornet med kolonettförsedda ljudgluggar i två våningar samt åttkantig tornspira. Kyrkan har rundbågiga fönsteröppningar på södra sidan, varav det västra (ovanför sydportalen) är ursprungligt. Rundbågeportaler finns i tornets västmur och i långhusets respektive korets sydmur. Kyrkorummet täcks av fyra kryssvalv, uppburna av en mittkolonn. En så kallad ljudkruka finns inmurad i korvalvets topp. Kalkmålningar från 1400-talet pryder långhusets väggar. Passionsfrisen på norra sidan har aldrig varit överkalkad, vilket är ovanligt; övriga målningar framtogs 1967. Senare tiders åtgärder innefattar ny bänkinredning och läktare (nu borttagen) 1882, samt restaurering 1966 - 1967 efter förslag av domkyrkoarkitekten Eiler Græbe. Passionsfris från 1400-talet i Ganthems kyrka Dopfunten är från 1100-talet och tillhör den så kallade Hegvaldsgruppen. Triumfkrucifixet i romansk stil är från omkring år 1200. Altartavlan tillkom 1901 och är en kopia av en altartavla från 1300-talet som såldes till Historiska museet. Predikstolen tillkom 1655. Orgeln byggdes 1967 av Grönlunds Orgelbyggeri i Gammelstad. Orgeln är mekanisk och alla manualstämmor är delade. I kyrkan använde man tidigare ett harmonium. (Wikipedias text)"

Peter Håkansson, 2018-04-19

"En så vacker kyrka på en så vacker plats!"

Jörgen Pettersson, 2018-07-09

Mantas Kapočius, 2017-10-09

Karta

Platser i närheten

Norrlanda kyrka
Sjonhems kyrka
Hörsne kyrkogård
Hörsne kyrka