Borgerlig officiant

4995 kr

Du gör dina val enkelt i vårt verktyg och får en kostnadsfri offert med ett fast pris.

Beskrivning
Det står var och en fritt att hålla en borgerlig begravning, oavsett vilket trossamfund man eventuellt tillhör. Till skillnad från t.ex. en kyrklig begravning är officianten inte en präst, utan du som anhörig kan själv utse en person som fungerar som officiant vid begravningsceremonin. Officianten kan vara någon anhörig, en person som står familjen nära eller någon annan som anses vara lämplig att förrätta begravningsakten. Du kan även få hjälp av kommunens begravningsförrättare där sådan finns. Vi har även egna utbildade officianter, som mer än gärna håller i begravningsceremonin. Hela poängen med en borgerlig begravning är just att du som anhörig själv bestämmer.