Laurel Wakeman - Fenix begravning

Laurel Wakeman

Begravningsrådgivare
Din personliga begravningsguide hos Fenix
 
Inledande rådgivning med din personliga begravningsrådgivare är kostnadsfritt
Språk: Svenska, engelska

Om Laurel

Bakgrund

Jag kommer ursprungligen från USA, men flyttade till Uppsala 1974. Underr 33 år bode jag i Orsa i Dalarna, men är nu sedan 2011 tillbaka i Uppsala igen. Under mina 46 år i Sverige har jag arbetat med det mesta, från lantbruk till vård och omsorg, sedan som lärare, egen företagare och så småningom miljöchef. Under hela livet har det viktigaste för mig varit att kunna hjälpa människor med det de kämpar med.

Tips Fenix begravningTips

Jag finns här för dig, från första samtalet fram till gravsättningen. Om du redan vet dina önskemål kommer jag att göra allt jag kan för att få till den begravning som du har tänkt. Om du är osäker, kommer jag att hjälpa dig att hitta en lösning som känns bra för dig. Jag sköter sedan allt det praktiska så att du kan fokusera på dina egna behov i sorgarbetet.

Ett dödsfall väcker mycket känslor. Det är fullkomligt naturligt. Det kan bli svårt att tänka klart. Oroa dig inte för det. Alla detaljer behöver inte vara solklara från början, och en del kan ändras under resans gång när man hunnit fundera eller prata ihop sig med andra berörda. Ofta finns någon detalj som är extra viktig för en person, något annat för en annan. Det brukar gå att hitta lösningar som tar hänsyn till alla parter när jag vet vilka önskemålen är. Tillsammans löser vi det!

Berätta gärna vad ni har för budget, och vad som är viktigast för er. Läs gärna på Fenix hemsidan om att ordna en begravning. Titta i lugn och ro genom de olika produkterna såsom kistor, blommor, urnor och gravstenar med mera. Då kan du få lite känsla för vad som skulle kännas bra för dig, och ungefär vad det kan kosta. Det kan vara en hjälp i planeringen och vid behov även i prioriteringen. Om du inte orkar alls, kan jag ge dig förslag.

FAQ Fenix begravningFråga

Jag har alltid funnit livets största mening i att hjälpa andra, och har mycket egen livserfarenhet, inte bara av sorg och sorgprocesser, utan även en livslång erfarenhet av att anpassa mig till andra kulturer och olika typer utav människor, vilket gett mig en stor ödmjukhet och inför varje människa och alla mänskliga processer. Jag hoppas och tror att min bakgrund och mina erfarenheter gör att jag på djupet kan förstå och hjälpa dig hur det än ser ut för dig just nu.

Att få det enorma förtroendet att varsamt komma nära och hjälpa människor skapa ett avslut som är såväl värdigt för den avlidne som läkande och tröstande för de anhöriga.

Jag har alltid arbetat med människor på ett eller annat sätt, i vården, som lärare, i lantbruket och som myndighetsperson, men även varit en mycket engagerad medmänniska, till exempel i de många ideella föreningar där jag varit aktiv. Jag har alltid varit en person som människor vänt sig till för att få hjälp, råd och stöd, för att jag har upplevts som förstående och lyhörd.

Boka rådgivning med Laurel

Behöver du hjälp med en begravning?
Vi finns över hela landet och kan nås dygnet runt

Ring oss: 020-82 82 82