Färdiga
förslag

Bas
Begravning där allt som krävs ingår
Pris 12 995 kr
Börja planera
Enkel
Finare kista, enkel blomma, utan program
Pris 16 295 kr
Börja planera
Elegant
Elegant kista, blommor och program
Pris 19 995 kr
Börja planera

Föredrar du att se produkterna först?
Välj ett steg nedan för att se våra produkter


Hämtning

Det första vi gör är att hämta den avlidne. Oftast så sker hämtningen på ett bårhus, men det kan också ske från ett äldreboende eller direkt från hemmet. Vid hämtningen så tar vi hand om den avlidne och kistlägger i den kista ni valt. Ni har också möjlighet att få ta ett personligt avsked om ni inte hunnit göra det.

Se produkter

Ceremoni

Ceremonin är då alla samlas för att hylla och ta avsked av den avlidne och sker oftast i en kyrka eller ett kapell. Utformningen av ceremonin sker i samråd med präst eller annan officiant. Till ceremonin så väljer man blommor, musik och program.

Se produkter

Minnesstund

Efter ceremonin är det vanligt att man träffas för att äta och dricka något. Detta för att kunna samla sig, umgås och komma ihåg den avlidne. Till minnesstunden väljer man främst vad man vill äta och dricka.

Se produkter

Gravsättning

Vid jordbegravning sker gravsättningen i anslutning till ceremonin och vid kremationsbegravning så sker den ofta senare. Till gravsättningen kan man främst välja urna och gravsten.

Se produkter

Kommunikation

För att tillkännagiva att en begravning och minnesstund ska ske så är det vanligt att sätta in en annons i tidningen eller att ringa och meddela de närmaste. Det är vanligt att begravningsbyrån hanterar anmälan. Efter begravningen så skickar många också tackkort och i vissa fall en minnesbok.

Se produkter

Dödsboet

När begravningen är klar så behöver man hantera de ekonomiska och juridiska som finns kvar i dödsboet. Man behöver ofta också hjälp med att göra en bouppteckning där man sammanställer tillgångar, skulder och gör en släktutredning. Man kan också behöva hjälp med tömning och städning av den avlidnes bostad, arvskifte och förvaltning av dödsboet.

Se produkter