Tryggarkivet

Praktisk och viktig information i händelse av sjukdom eller dödsfall

25 viktiga frågor om ekonomi, information och önskemål som kan vara till stor hjälp för anhöriga i en tid som är svår ändå.

Vi hoppas att den kan göra en tuff tid lite lättare.

Informationen gäller för:

0%

Ekonomisk information

Ange endast sådant som underlättar för dina anhöriga att hitta tillgångar och skulder, t.ex. företagens namn eller vem som kan lämna mer information. Ange inte något som kan riskera säkerheten för dina tillgångar (t.ex. lösenord, koder, var nycklar finns, etc.). Har du givit bort något som ska eller kan komma att ses som förskott på arv? Kontakta gärna vår jurist för att få hjälp att undvika osämja bland dina arvtagare.

Förvara handlingen så att den inte kan förstöras eller ändras av obehörig

Ålderdom och vård i livets slut

Fyll i så mycket du kan och vill och överlåt resten till dina anhöriga.

Önskemål om begravning

Fyll i så mycket du kan och vill och överlåt resten till dina anhöriga.

Övriga praktiska frågor

Vid eventuella frågor vänligen kontakta Fenix på 020-82 82 82 eller arkiv@fenixbegravning.se