Tack för din förfrågan

Detta är inte en beställning. Du blir kontaktad senast nästkommande arbetsdag för gratis rådgivning.

Begravning med ceremoni

Kyrklig, borgerlig eller annat trosamfunds ordning

Den vanligaste typen av begravningsceremoni är kristen enligt Svenska kyrkans ordning, men även andra trossamfund är vanligt förekommande. En del väljer att ordna en borgerlig begravning, vilket innebär att man är fri att själv bestämma över begravningens utformning. I samband med vår rådgivning så kan vi diskutera igenom era önskemål och svara på eventuella frågor.

1
Bekräfta dina val

En av våra rådgivare kommer att kontakta dig för svara på eventuella frågor och bekräfta din förfrågan. Om du vill ändra något så ordnar vi det.

2
Träffa prästen

Med prästen så utformar ni själva akten - vi sköter resten.

3
Gå på begravningen

Begravning med ceremoni

Gå på ceremonin som övriga anhöriga - vi hanterar allt det praktiska.