Bouppteckning

5900 kr

Beskrivning
När ett dödsfall har inträffad skall en bouppteckning upprättas inom tre månader. Den ska därefter skickas in till Skatteverket för att registreras. Våra utbildade och kunniga boutredare hjälper er gärna med att färdigställa en bouppteckning, och ser till att den utförs enligt alla gällande regler. En bouppteckning innebär helt enkelt att man gör en sammanställning av den avlidnes och efterlevandes tillgångar och skulder. En enkel bouppteckning omfattar: • 1–4 dödsbodelägare • Efterlevande make/maka och eller egna barn (inga särkullsbarn) där samtliga är bosatta i Sverige • Upp till två konton på bank eller andra institutioner samt villa, fritidshus och/eller bostadsrätt • Porto för rekommenderade brev I förekommande fall kan det bli aktuellt med någon eller några av följande extratjänster: • Extra dödsbodelägare • Släktutredning • Hantering av testamente • Okända eller bortavarande arvingar (Ansökan om god man) • Inga legala arvingar men testamente (Allmänna arvsfonden) • Värdering av fastighet eller annan tillgång
Liknande produkter