Bouppteckning enkel

7995 kr

Du gör dina val enkelt i vårt verktyg och får en kostnadsfri offert med ett fast pris.

Beskrivning
Våra familjejurister hjälper till med att sammanställa samtliga tillgångar och skulder för dödsboets räkning, men även andra juridiska tjänster såsom dödsboförvaltning och arvskifte, m.m
Mer komplicerad bouppteckning:
  • Extra dödsbodelägare eller efterarvingar, 200 kr per person extra
  • Mer än de tillgångar som nämnts ovan, 1 000 kr extra och ytterligare 1 000 extra för fler fastigheter eller bostadsrätter
  • Hantering av testamente, 1 000 kr extra
  • Släktutredning, Timarvode (1 800 kr/timme)
  • Okända eller bortavarande arvingar - ansökan om god man, timarvode (1 800 kr/timme)
  • Inga legala arvingar - allmänna arvsfonden, 1 000 kr extra
  • Fysiskt möte på kontor, 1 000 kr extra
Liknande produkter