Bouppteckning

1 kr

Du gör dina val enkelt i vårt verktyg och får en kostnadsfri offert med ett fast pris.

Beskrivning
När ett dödsfall har inträffat ska en bouppteckning upprättas inom tre månader. Den ska därefter skickas in till Skatteverket för att registreras. Vår jurist hjälper er gärna med att färdigställa en bouppteckning, och ser till att den utförs enligt alla gällande regler. En bouppteckning innebär helt enkelt att man gör en sammanställning av den avlidnes och efterlevandes tillgångar och skulder och att en bouppteckningsförrättning sedan hålls.
Enkel bouppteckning omfattar:
 • 1-4 dödsbodelägare och efterarvingar
 • Att samtliga dödsbodelägare och efterarvingar är bosatta i Sverige
 • Upp till två konton på bank eller andra institutioner samt en fastighet och/eller bostadsrätt
 • Porto för rekommenderade brev
 • Telefon- och mejlkontakt
Mer komplicerad bouppteckning:
 • Extra dödsbodelägare eller efterarvingar, 200 kr per person extra
 • Mer än de tillgångar som nämnts ovan, 1 000 kr extra och ytterligare 1 000 extra för fler fastigheter eller bostadsrätter
 • Hantering av testamente, 1 000 kr extra
 • Släktutredning, Timarvode (1 800 kr/timme)
 • Okända eller bortavarande arvingar - ansökan om god man, timarvode (1 800 kr/timme)
 • Inga legala arvingar - allmänna arvsfonden, 1 000 kr extra
 • Fysiskt möte på kontor, 1 000 kr extra
Liknande produkter