Arvskifte enkel

7995 kr

Du gör dina val enkelt i vårt verktyg och får en kostnadsfri offert med ett fast pris.

Beskrivning
Om det finns fler än en dödsbodelägare måste ett arvskifte genomföras. När bouppteckning och eventuell bodelning (om den avlidne har en äkta make/maka), och alla skulder är betalda, skall resterande tillgångar delas mellan dödsbodelägarna. Ett enkelt arvskifte kostar 3 900 kronor och omfattar: • 1–4 arvtagare • Ett tillfälle med fullständigt arvskifte • Kontanta medel eller likvida tillgångar (som inte kommer från försäljning av tillgång såsom bostad. I förekommande fall kan det bli aktuellt med någon eller några av följande extratjänster: • Extra skifteshandling • Efterarvingar till tidigare avliden make/maka • När fastighet/bostadsrätt eller kontanta medel efter att sådant objekt, som sålts av dödsboet, ingår i kvarlåtenskapen • Separata fullmakter • Medling
Mer komplicerat arvskifte eller bodelning + arvskifte:
  • Bodelning då det finns efterlevande make/maka, 2 000 kr extra
  • Fastighet/bostadsrätt eller kontanta medel efter att ett sådant objekt sålts av dödsboet ingår i kvarlåtenskapen, 1 000 kr extra
  • Fullmakter för att en av dödsbodelägarna ensam ska kunna sköta kontakt med bank och mäklare exempelvis, 1 000 kr extra
  • Medling, Timarvode (1 800 kr/timme)
  • Fysiskt möte på kontor, 1 000 kr extra
Liknande produkter