Arvskifte

3900 kr

Beskrivning
Om det finns fler än en dödsbodelägare måste ett arvskifte genomföras. När bouppteckning och eventuell bodelning (om den avlidne har en äkta make/maka), och alla skulder är betalda, skall resterande tillgångar delas mellan dödsbodelägarna. Ett enkelt arvskifte kostar 3 900 kronor och omfattar: • 1–4 arvtagare • Ett tillfälle med fullständigt arvskifte • Kontanta medel eller likvida tillgångar (som inte kommer från försäljning av tillgång såsom bostad. I förekommande fall kan det bli aktuellt med någon eller några av följande extratjänster: • Extra skifteshandling • Efterarvingar till tidigare avliden make/maka • När fastighet/bostadsrätt eller kontanta medel efter att sådant objekt, som sålts av dödsboet, ingår i kvarlåtenskapen • Separata fullmakter • Medling
Liknande produkter