Bodelning och arvskifte

5900 kr

Du gör dina val enkelt i vårt verktyg och får en kostnadsfri offert med ett fast pris.

Beskrivning
Om det finns fler än en dödsbodelägare måste ett arvskifte genomföras. När bouppteckningen har registrerats ska dödsbodelägarna dela upp kvarlåtenskapen emellan sig. Detta sker genom ett arvskifte föregådd av en eventuell bodelning, om den avlidne har en make/maka.
Enkelt arvskifte omfattar:
  • 1-4 arvtagare (inkluderar inte efterlevande make/maka)
  • Kontanta medel eller likvida tillgångar (som inte kommer från försäljning av tillgång såsom bostad)
  • Telefon- och mejlkontakt
Mer komplicerat arvskifte eller bodelning + arvskifte:
  • Bodelning då det finns efterlevande make/maka, 2 000 kr extra
  • Fastighet/bostadsrätt eller kontanta medel efter att ett sådant objekt sålts av dödsboet ingår i kvarlåtenskapen, 1 000 kr extra
  • Fullmakter för att en av dödsbodelägarna ensam ska kunna sköta kontakt med bank och mäklare exempelvis, 1 000 kr extra
  • Medling, Timarvode (1 800 kr/timme)
  • Fysiskt möte på kontor, 1 000 kr extra
Liknande produkter