Arvskifte grundpris

3900 kr

Du gör dina val enkelt i vårt verktyg och får en kostnadsfri offert med ett fast pris.

Beskrivning
Om det finns fler än en dödsbodelägare måste ett arvskifte genomföras. När bouppteckning och eventuell bodelning (om den avlidne har en äkta make/maka), och alla skulder är betalda, skall resterande tillgångar delas mellan dödsbodelägarna. Ett enkelt arvskifte kostar 3 900 kronor och omfattar: • • • I förekommande fall kan det bli aktuellt med någon eller några av följande extratjänster: • • • • •
Liknande produkter