Juridik

Visar alla 10 resultat

Juridik

Arvskifte

När bouppteckningen och eventuell bodelning är klar, kan delägarna i dödsboet dela upp tillgångarna mellan sig. Ett arvskifte, som det kallas, är ett skriftligt avtal mellan arvtagarna som reglerar vem som ärver vad. 6 saker du behöver veta om arvskifte Förutom bouppteckningen ska även en bodelning upprättas, om den avlidne var gift eller sambo. I […]

Bodelning vid dödsfall

När någon av makarna i ett äktenskap avlider skall i de flesta fall en bodelning göras, för att bestämma hur den avlidnes tillgångar skall fördelas mellan de olika arvingarna. Bodelningen följs av ett arvskifte, som är ett skriftligt avtal mellan dödsbodelägarna. Om den efterlevande makan eller maken är ensam arvinge skall ingen bodelning äga rum. […]

Bouppteckning

Bouppteckningen är ett av flera juridiska dokument som måste upprättas i samband med ett dödsfall. Den ska vara klar senast tre månader efter dödsfallet, och skickas in till Skatteverket för registrering. Vad är en bouppteckning? En bouppteckning är ett dokument som fastställer vilka som ärver den avlidne och vilka som är efterarvingar och dödsbodelägare. Den […]

Dödsboanmälan

Istället för en bouppteckning kan man under vissa ekonomiska omständigheter ersätta den med en så kallad dödsboanmälan. Det är en enklare form av bouppteckning, och ansökan görs hos kommunen där den avlidne var bosatt. 8 viktiga saker att tänka på om du ska ansöka om dödsboanmälan Den avlidne får inte äga någon fast egendom, varken […]

Enskild egendom vid dödsfall

Vad händer med enskild egendom när någon dör? Det finns många missförstånd om vilken betydelse det har i samband med skilsmässa och dödsfall. Här försöker vi reda ut begreppen kring enskild egendom och arv vid ett dödsfall. Det finns olika sätt att göra så att viss egendom blir enskild egendom. Genom att skriva ett äktenskapsförord […]

Gåvobrev

När man vill ge bort något som gåva till en annan person är det ofta en god idé att upprätta ett gåvobrev. Dels är det ett bevis för att det faktiskt är en gåva och dels kan man ange vissa villkor i samband med gåvan. Vad är ett gåvobrev? Ett gåvobrev är en skriftlig handling […]

Juridik vid dödsfall

Det juridiska är i de flesta sammanhang en snårig urskog som är svår att överblicka. Och juridiken vid ett dödsfall är många gånger så komplicerad att man måste ta hjälp av en erfaren jurist för att få ordning på alla dokument och handlingar som ska upprättas. Juridik vid dödsfall – de 7 viktigaste sakerna du […]

Samboavtal vid dödsfall

Många par som lever i ett samboförhållande är helt ovetande om sin egen otrygghet och hur utsatta de är utan ett giltigt samboavtal. Vid dödsfall ärver de inte varandra automatiskt och de ekonomiska konsekvenserna kan bli svåra om den ena av dem avlider. Samboavtalet – 6 saker du bör ha koll på I juridisk mening […]

Skiftesman

Det händer att delägarna i dödsboet inte kan komma överens när det är dags för arvskifte. När det sker kan en domstol utse en skiftesman som i värsta fall kan förrätta ett tvångsskifte av tillgångarna i dödsboet. Skiftesmannen tar beslut om arvskiftet Senast tre månader efter ett dödsfall skall en bouppteckning upprättas. När det är […]

Testamente

Att skriva ett testamente är ett bra sätt att se till att dina ägodelar hamnar hos de personer du vill ska ha dem. Det är också ett sätt att avstyra eventuella framtida bråk mellan arvingarna. Särskilt viktigt är det med ett testamente om man lever i ett samboförhållande. När bör man skriva ett testamente? Det […]