Juridik & dödsboet

Visar -9 - 0 av 21 resultat

Juridik & dödsboet

Bouppteckning

Bouppteckningen är ett av flera juridiska dokument som måste upprättas i samband med ett dödsfall. Den ska vara klar senast tre månader efter dödsfallet, och skickas in till Skatteverket för registrering. Vad är en bouppteckning? En bouppteckning är ett dokument som fastställer vilka som ärver den avlidne och vilka som är efterarvingar och dödsbodelägare. Den […]

Begravningsfonder

I samband med en begravning ser man ofta hur de anhöriga till den avlidne uppmuntrar till att skänka en minnesgåva till någon av alla de begravningsfonder som finns. Det innebär att man skänker en summa pengar, och respektive minnesfond skickar i regel ett minnesblad till de anhöriga. Skänk en gåva till en begravningsfond På många […]

Försäkring vid dödsfall

Har dina anhöriga något skydd om du går bort, i form av någon försäkring? Vid ett dödsfall kan de få ersättning från flera olika håll. Några försäkringar är lagstadgade eller ingår i kollektivavtalet, medan andra är försäkringar man tecknar på egen hand. Ersättning från försäkringar vid dödsfall Vet du vilka försäkringar du har, och vad […]

Samboavtal vid dödsfall

Många par som lever i ett samboförhållande är helt ovetande om sin egen otrygghet och hur utsatta de är utan ett giltigt samboavtal. Vid dödsfall ärver de inte varandra automatiskt och de ekonomiska konsekvenserna kan bli svåra om den ena av dem avlider. Samboavtalet – 6 saker du bör ha koll på I juridisk mening […]

Dödsbo

Ett dödsbo – tidigare sterbhus – är de samlade tillgångarna efter en person som har avlidit, det vill säga pengar, lösöre, bostad och eventuella skulder. Dödsboet är en juridisk person som löses upp när bouppteckning och arvskifte är klart. Vem tar hand om dödsboet? Det är arvingarna (dödsbodelägarna) som gemensamt har ansvaret för att sköta […]

Skiftesman

Det händer att delägarna i dödsboet inte kan komma överens när det är dags för arvskifte. När det sker kan en domstol utse en skiftesman som i värsta fall kan förrätta ett tvångsskifte av tillgångarna i dödsboet. Skiftesmannen tar beslut om arvskiftet Senast tre månader efter ett dödsfall skall en bouppteckning upprättas. När det är […]

Juridik vid dödsfall

Det juridiska är i de flesta sammanhang en snårig urskog som är svår att överblicka. Och juridiken vid ett dödsfall är många gånger så komplicerad att man måste ta hjälp av en erfaren jurist för att få ordning på alla dokument och handlingar som ska upprättas. Juridik vid dödsfall – de 7 viktigaste sakerna du […]

Begravningsskatt

Sanningen är att det inte finns något som heter just begravningsskatt. Men det kunde ha gjort det. Frågan om att göra om det vi kallar begravningsavgift till en ren skatt har varit upp i riksdagen för debatt. Begravningsskatten som aldrig blev av År 2008 lades 4 olika motioner till riksdagen, gällande översyn av begravningsavgiften. Bland […]

Arvskifte

När bouppteckningen och eventuell bodelning är klar, kan delägarna i dödsboet dela upp tillgångarna mellan sig. Ett arvskifte, som det kallas, är ett skriftligt avtal mellan arvtagarna som reglerar vem som ärver vad. 6 saker du behöver veta om arvskifte Förutom bouppteckningen ska även en bodelning upprättas, om den avlidne var gift eller sambo. I […]

Gåvobrev

När man vill ge bort något som gåva till en annan person är det ofta en god idé att upprätta ett gåvobrev. Dels är det ett bevis för att det faktiskt är en gåva och dels kan man ange vissa villkor i samband med gåvan. Vad är ett gåvobrev? Ett gåvobrev är en skriftlig handling […]