Juridik & dödsboet

Visar -9 - 0 av 21 resultat

Juridik & dödsboet

Försäkring vid dödsfall

Har dina anhöriga något skydd om du går bort, i form av någon försäkring? Vid ett dödsfall kan de få ersättning från flera olika håll. Några försäkringar är lagstadgade eller ingår i kollektivavtalet, medan andra är försäkringar man tecknar på egen hand. Ersättning från försäkringar vid dödsfall Vet du vilka försäkringar du har, och vad […]

Dödsbo | Städning och Förvaring

Att städa ur och tömma en bostad efter en avliden anhörig är ingen liten uppgift. Det är inte bara fysiskt ansträngande utan också psykiskt tungt. Det kan också ta väldigt lång tid. Vi på Fenix kan ta hand om allt det praktiska, och kan ordna med städning och tömning av dödsboet. Dödsbostädning Det är en […]

Pensionsutbetalning vid dödsfall

Vad händer egentligen med våra pensioner när vi går bort? Går den till min partner eller försvinner pensionsutbetalningen bara bort i pensionsrymden vid dödsfall? Svaret är att det varierar lite, beroende på om du har valt efterlevandeskydd eller inte. Pensionsmyndigheten om utbetalningar vid dödsfall När någon avlider betalar Pensionsmyndigheten ut din pension till dödsboet under […]

Bouppteckning

Bouppteckningen är ett av flera juridiska dokument som måste upprättas i samband med ett dödsfall. Den ska vara klar senast tre månader efter dödsfallet, och skickas in till Skatteverket för registrering. Vad är en bouppteckning? En bouppteckning är ett dokument som fastställer vilka som ärver den avlidne och vilka som är efterarvingar och dödsbodelägare. Den […]

Skulder vid dödsfall

Blir jag betalningsskyldig för min pappas banklån? Många är bekymrade för vad som händer om någon som avlider lämnar efter sig stora lån och skulder. Men i de allra flesta fall kan du som dödsbodelägare andas ut. Kan man ärva skulder vid dödsfall? Det är en fråga vi får ofta. Alla som ärver en avliden […]

Bodelning vid dödsfall

När någon av makarna i ett äktenskap avlider skall i de flesta fall en bodelning göras, för att bestämma hur den avlidnes tillgångar skall fördelas mellan de olika arvingarna. Bodelningen följs av ett arvskifte, som är ett skriftligt avtal mellan dödsbodelägarna. Om den efterlevande makan eller maken är ensam arvinge skall ingen bodelning äga rum. […]

Juridik vid dödsfall

Det juridiska är i de flesta sammanhang en snårig urskog som är svår att överblicka. Och juridiken vid ett dödsfall är många gånger så komplicerad att man måste ta hjälp av en erfaren jurist för att få ordning på alla dokument och handlingar som ska upprättas. Juridik vid dödsfall – de 7 viktigaste sakerna du […]

Begravningsavgift

Kyrkoavgift och begravningsavgift – vad är skillnaden? Vem betalar vad och vart går egentligen pengarna? Vi reder ut begreppen om vad som är vad och vad som ingår i avgiften. Vad är begravningsavgiften? Alla som är folkbokförda i Sverige och har en beskattningsbar inkomst betalar en årlig avgift, den så kallade begravningsavgiften. Det är en […]

Samboavtal vid dödsfall

Många par som lever i ett samboförhållande är helt ovetande om sin egen otrygghet och hur utsatta de är utan ett giltigt samboavtal. Vid dödsfall ärver de inte varandra automatiskt och de ekonomiska konsekvenserna kan bli svåra om den ena av dem avlider. Samboavtalet – 6 saker du bör ha koll på I juridisk mening […]

Arvskifte

När bouppteckningen och eventuell bodelning är klar, kan delägarna i dödsboet dela upp tillgångarna mellan sig. Ett arvskifte, som det kallas, är ett skriftligt avtal mellan arvtagarna som reglerar vem som ärver vad. 6 saker du behöver veta om arvskifte Förutom bouppteckningen ska även en bodelning upprättas, om den avlidne var gift eller sambo. I […]