Bouppteckning

Bouppteckning

Pris

Från: 5900 kr

Bouppteckning

Bouppteckning grundpris

När ett dödsfall har inträffad skall en bouppteckning upprättas inom tre månader. Den ska därefter skickas in till Skatteverket för att registreras. Våra utbildade och kunniga boutredare hjälper er gärna med att färdigställa en bouppteckning, och ser till att den utförs enligt alla gällande regler.
En bouppteckning innebär helt enkelt att man gör en sammanställning av den avlidnes och efterlevandes tillgångar och skulder.

5900 kr

Extra dödsbodelägare

200 kr / person

Släktutredning

Hantering av testamente

Okända eller bortavarande arvingar

Inga legala arvingar men testamente (Allmänna arvsfonden)

Värdering av fastighet eller annan tillgång: mot offert

Offert

Du väljer produkter i vårt verktyg:

Kom igång

När ett dödsfall har inträffad skall en bouppteckning upprättas inom tre månader. Den ska därefter skickas in till Skatteverket för att registreras. Våra utbildade och kunniga boutredare hjälper er gärna med att färdigställa en bouppteckning, och ser till att den utförs enligt alla gällande regler.
En bouppteckning innebär helt enkelt att man gör en sammanställning av den avlidnes och efterlevandes tillgångar och skulder.
En enkel bouppteckning omfattar:
• 1–4 dödsbodelägare
• Efterlevande make/maka och eller egna barn (inga särkullsbarn) där samtliga är bosatta i Sverige
• Upp till två konton på bank eller andra institutioner samt villa, fritidshus och/eller bostadsrätt
• Porto för rekommenderade brev
I förekommande fall kan det bli aktuellt med någon eller några av följande extratjänster:
• Extra dödsbodelägare
• Släktutredning
• Hantering av testamente
• Okända eller bortavarande arvingar (Ansökan om god man)
• Inga legala arvingar men testamente (Allmänna arvsfonden)
• Värdering av fastighet eller annan tillgång